Vecākiem


Mācības klātienē 1.-2.klašu skolēniem neatsāksies 8. februārī!

Šādu lēmumu 5. februārī pieņēma valdība.

Pamatojoties uz valdības lēmumu, 1.-2.klašu skolēniem no 8.februāra turpinātas attālinātu mācību process.

ATKĀRTOTI LIETOJAMA HIGIĒNISKĀ SEJAS MASKA

 • TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

 • LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Skatīt šeit>>

Aktuāli par mācību procesu 2021.gada 25.janvāra

No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1-4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. Šāds lēmums 19.01.2021. pieņemts Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē. Līdz 7.februārim tiek saglabāti arī visi līdz šim noteiktie ierobežojumi.

Mācību procesa organizēšana 2021.gada janvārī

1.-4.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 22. janvārim

2021.gada 7. janvārī valdība veica grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vēl līdz 25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus. Grozījumi nosaka:

 • 1. - 4. klašu skolēniem līdz 22. janvārim pagarināts ziemas brīvlaiks, līdz ar to tiks pagarināts mācību gads;

 • Atgriežoties skolā pēc pagarinātā ziemas brīvlaika, arī 1. - 4. klašu skolēni skolās lieto maskas;

 • 5. – 12. klašu skolēni no 11. janvāra mācīsies attālināti;

 • 7.-12. klašu skolēni turpina mācības attālināti.

Skolotāju pienākums ir savlaicīgi ievietot kalendārā nodarbību sarakstu, skolēnu pienākums ir piedalīties tiešsaistes stundās, apgūt mācību vielu un savlaicīgi iesniegt izpildītos darba uzdevumus.

Mācību darbs 2021.gada janvārī

1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8. janvārim

Valdībā veikti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 21. decembra līdz 11. janvārim pastiprinot drošības pasākumus. Grozījumi nosaka, ka pēc ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī 7.-12.klases mācības atsāk attālināti, bet 1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8. janvārim.

Skolotāju pienākums ir savlaicīgi ievietot kalendārā nodarbību sarakstu, skolēnu pienākums ir piedalīties tiešsaistes stundās, apgūt mācību vielu un savlaicīgi iesniegt izpildītos darba uzdevumus.

Par izmaiņām skolas darba organizācijā sākot ar 2020. gada 7. decembri


2020. gada 1. decembrī valdība lēma līdz 2021. gada 11. janvārim pagarināt ārkārtējo situāciju. Šodien ir stājušies spēkā noteikumi, kas paredz attālināto mācību īstenošanu 5. un 6. klašu skolēniem. Lai mazinātu slimības izplatību sabiedrībā, no 7. decembra skolēniem, kuri sasnieguši 7 gadu vecumu - sabiedriskajā transportā jāvelk sejas maskas.

 • Attālinātās mācības 5. - 12. klašu skolēniem notiek līdz 11. janvārim.

 • 1. -4. klašu skolēniem mācības tiek organizētas klātienē lielās mācību telpās, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību;

 • Līdz 11. janvārim nenotiek interešu izglītības nodarbības klātienē. Nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti;

 • No 4. janvāra arī 1. - 4. klašu skolēni skolās lieto maskas.

 • Izglītības iestādes koplietošanas telpās gan skolotājiem, gan bērniem no 13 gadu vecuma jālieto maskas (no 4. janvāra - arī bērniem no 7 gadu vecuma).

 • apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas.

Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.


Cienījamie skolēnu vecāki!

Katrs pieaugušais cilvēks un bērns ar savu apzinīgu rīcību var veicināt savas un apkārtējo cilvēku veselības saglabāšanu.

Neviens cilvēks nav pasargāts no saslimšanas, tāpēc lūdzam Jūs ievērot sekojošo:

 • ja Jums šķiet, ka, iespējams, Jums ir saslimšanas simptomi un nepieciešams veikt testu, lūdzu paturiet mājas arī bērnu, jo bērns, iespējams, ir kontaktpersona. Šādā gadījuma, dažas dienas paturot bērnu mājās, Jūs sniegsiet lielu atbalstu skolai.

 • Skolotāji ir pateicīgi, ja skolēnu vecāki informē par veiktiem testiem un veic tālākās nepieciešamās darbības, bet ir nepieciešams informāciju iegūt ātrāk, lai nevajadzētu veselas klases un vairākus skolotājus sūtīt karantīnā.

Par izmaiņām skolas darba organizācijā sākot ar 2020. gada 30. novembri

Saskaņā ar 2020. gada 24. novembrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, mācību darbs skolā tiek organizēts sekojoši:

 • no 30. novembra līdz 18. decembrim 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;

 • 1. -4. klašu skolēniem mācības tiek organizētas klātienē lielās mācību telpās, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību;

 • 5., 6. klašu skolēniem mācības tiek organizētas daļēji attālināti, dalot klasi divās grupās, lai, secīgi mainoties, katru nedēļu klātienes mācībās piedalītos puse klases skolēnu, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību klases telpā; klases audzinātāji veic skolēnu sadalīšanu grupās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus;

 • skolotājiem aizsargmaskas jālieto skolas koplietošanas telpās un stundu laikā klašu telpās;

 • apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;

 • interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības.

Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

Aicinu visus skolēnus, skolēnu vecākus un skolas darbiniekus būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināsim lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērosim distancēšanās noteikumus, centīsimies neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.

Domāsim par sevi un apkārtējiem, saudzēsim veselību, gatavosim sirdis un prātus Ziemassvētku priekam un mieram