Vecākiem

No 1.aprīļa sejas maskas un nemedicīniskie aizsegi nebūs jālieto izglītības programmu īstenošanas vietās, un tas attiecas gan uz izglītojamiem, gan nodarbinātajiem, paredz grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Testēšanas kalendārs izglītojamajiem un darbiniekiem no 14.marta

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 348.punktu, Jankas Kupalas padomes 03.03.2022.sēdes lēmumu (protokols Nr. PSBK-sps-22-1-pro), Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas direktora p.i. 04.03.2022. rIkojumu Nr.PSBK-22-23-rs no 2022. gada 7. marta līdz 31. martam Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas 1.-3.klases izglītojamiem (tai skaitā interešu izglītības programmās) atļauts nelietot sejas masku un nemedicīnisku (auduma) aizsegu izglītības procesā iekštelpās.

Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem 18.01.2022., MK noteikumi Nr.662, un rīkojumu Nr.720.

 1. Mājas karantīna skolēniem, kurus skola noteikusi kā kontaktpersonas: atrodas mājas karantīnā 10 dienas (skaitot no nākamās dienas pēc kontakta ar Covid-19 saslimušo) vai var turpināt apmeklēt izglītības iestādi, ja 7 dienas (skaitot no nākamās dienas pēc kontakta ar Covid-19 saslimušo) katru dienu tiek veikts izglītības iestādes organizēts antigēna tests, pie nosacījuma, ja skolai ir uzkrājušies neizmantoti antigēna testi (skola to paziņo). Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

Atgādinām, ka kontaktpersonām NAV ATĻAUTS apmeklēt ārpusskolas nodarbības vai mācības, sabiedriskas vietas, veikalus, sporta zāles u.tml.

 1. Izolācijas laiks skolēniem, kuri inficējušies ar Covid-19: Pirms skolēna pašizolācijas bērna vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt skolu (klases audzinātāju) par to, ka izglītojamajam ir pozitīvs Covid-19 tests (paštests vai laboratorijā veikts tests). Skolēns var atsākt apmeklēt izglītības iestādi 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi. 8.dienā izglītojamais var apmeklēt skolu ar vecāka, likumiskā pārstāvja parakstītu zīmi, ka bērns ir vesels un pēdējo 24 stundu laikā nav slimības simptomu. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

Pārējie skolas noteiktie mācību stundu attaisnojumi ir spēkā

 1. Ja skolēns nav skolā 1 dienu(bez slimību simptomiem) – piesaka e-klasē kavējumu

 2. Ja skolēnam slimību simptomi, jāsazinās ar ģimenes ārstu. Skolā atgriežas ar ārsta izziņu.

Skolēnu un darbinieku testēšana 2022. gada janvārī

Janvārī nevakcinētiem un nepārslimojušiem skolēniem tiek saglabāts kociņu (RNS) tests ar apvienoto paraugu. Laboratoriskais rutīnas skrīnings ar “kociņu” testiem atsākas no 10.01.2022. Uzmanību, mūsu skolai testu diena – trešdiena! Kurjers testus no skolas paņem plkst.13.00. Antigēna paštests (pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem) pirms atgriešanās skolā (svētdiena) jāveic mājās. Ja ir pozitīvs rezultāts, jāziņo izglītības iestādei, jāizolējas un steidzami jāveic apstiprinošais RNS (laboratoriskais) tests. Pedagogi, darbinieki un skolēni pec brīvdienām atgriežas izglītības iestādē tikai tad, ja paštesta rezultāts ir negatīvs. Izglītojamie un darbinieki veic 2 antigēna paštestus nedēļā (arī vakcinētie un pārslimojušie no 7.nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas). Testēšanu veic 9.01. vakarā mājās un tad 3 nedēļas pēc tālāk norādītā grafika:

Obligāti jāveic tests (laboratoriskais), ja personai parādās slimības simptomi. Vakcinētiem nodarbinātajiem un izglītojamajiem – kontaktpersonu karantīnas vietā ikdienas paštesti 7 dienu garumā. *Paštestus visi veic mājās. Izglītības procesā var piedalīties tikai, ja tests ir bijis negatīvs.

Saskaņā ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta lēmumu, informējam par mācību procesa norisi Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolā no 15.-17.novembrim:

1.-6. klašu skolēni mācās klātienē;

7.-9.klašu skolēni turpina mācības attālināti.

Mācības klātienē visiem atsāksies no 22.novembra.

No 15.novembra 1.-6.klašu skolēniem interešu izglītības nodarbības notiks tikai pa klasēm.

Pagarinātā dienas grupa, sakarā ar stingrās mājsēdes atcelšanu, atsāks strādāt līdz plkst.15.00, bet arī tikai klašu grupās. Tāpēc lūdzam iespēju robežās tomēr bērnus izņemt no pagarinātās dienas grupas ātrāk.

Paredzēts, ka 21.novembrī skolēni veiks antigēna testu (paštestu) mājās, kura rezultāts būs redzams 15 minūšu laikā. Ja tas būs pozitīvs, skolēnam būs jādodas karantīnā un jāveic laboratoriskais tests.

Lūdzu skatīt pielikumā pievienoto instrukciju un video. BIOR ir sagatavojis video pamācību par COVID-19 pašpārbaudi, izmantojot antigēna jeb ātro testu: https://youtu.be/NJ38k16Qbvs

Kā veikt Covid-19 antigēna ātro paštestu SARS-CoV-2 Ag noteikšanai ?


Izmaiņas par skolēnu rudens brīvdienām!

Skolēnu rudens brīvdienas tiek pagarinātas par vienu nedēļu!

2021.gada 18.-29.oktobris

Par skolēnu testēšanu skolas brīvlaikā

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu, no 21.10 tiek pārtraukta iknedēļas skolēnu testēšana.

Paredzēts, ka skolēnu testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolā:

1.-3. klašu skolēniem 27.oktobrī plkst. 9.00. līdz 11.00

4.-9. klašu skolēniem testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Precīzāka informācija tiks sniegta turpmāk. Testēšanā tiks izmantoti individuālie siekalu testi.

Par Covid-19 kontaktpersonu noteikšanu no 21.oktobra:

Ārkārtējās situācijas laikā mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nav Covid-19 infekcijas simptomu. Ministru kabineta 09.09.2021. rīkojumā Nr. 720 ‘’Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu’’ 3. punktā noteikts, ka Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 ‘’ Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai’’ 194.punkts ārkārtējās situācijas laikā netiek piemērots. Informācija SPKC vietnē www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam

Testi skolēnu Rudens brīvdienās 20.oktobrī plkst. no 8.00 līdz 11.00

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) norādījumiem izglītības iestādēm skolēnu testēšana jāveic arī skolēnu Rudens brīvdienās. IZM vēstule

Mūsu skolā 20.oktobrī plkst.8.00 līdz 11.00 kārtējā izglītojamo testēšana Covid-19 infekcijas noteikšanai, izmantojot “ķošļājamo kociņu” metodi siekalu parauga paņemšanai.

Kārtība:

 1. Covid-19 testu, ja nav bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu, neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 2. Jnakas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolā izglītojamo testēšana tiek veikta sadarbībā ar “MFD” laboratoriju.

 3. Testus skola nodod laboratorijai katru trešdienu plkst.12.00.

 4. Visi iepazīstas ar instrukciju šeit>>> un video pamācību šeit>>>

 5. Trešdienās no plkst.8.00 izglītības iestādē izglītojamie norīkotas atbildīgās personas klātbūtnē nodot siekalu testu.

 6. Ja siekalu testa paraugu nav iespējams nodot skolā, tad siekalu testu izglītojamais var nodot jebkurā citā laboratorijā (bez maksas). Obligāta iepriekšēja pieteikšanās elektroniski vai zvanot. Informācija SPKC mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes .

 7. Svarīgi atcerēties, ka pēc brīvlaika, 25. oktobrī, mācības klātienē varēs atsākt tikai skolēni un nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Tāpēc, nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida testa rezultāts.

 8. Ja saņem ziņu, ka klases kopējais tests ir pozitīvs, klases skolēni, kuriem nav sadarbspējīgs pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, ir karantīnā.

 9. Tālākā rīcība – individuālo testu nodošana 36 stundu laikā (vēlākais- 48 stundas) kopš rezultāta saņemšanas. Individuālais tests jānodod jebkurā laboratorijā. Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams, tests ir bezmaksas. Informācija par laboratorijām un pieteikšanos: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes .


Pamatojums: Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 104.2, 105.1.apakšpunkti

Nākamā testēšanas diena – 13.oktobris, izmantojot “ķošļājamo kociņu” metodi siekalu parauga paņemšanai.

Covid-19 testu (siekalu skrīnings) nodošanas kārtība 2021./2022. mācību gadā

Covid-19 testu, ja nav bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu, neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 1. Jankas Kupalas Rīgas baltkrievu pamatskolā izglītojamo testēšana tiek veikta sadarbībā ar “MFD” laboratoriju.

 2. Testus skola nodod laboratorijai katru trešdienu no plkst.8.00. līdz 12.00

 3. Visi iepazīstas ar instrukciju šeit>>> un video pamācību šeit>>>

 4. Trešdienās no plkst.8.00 izglītības iestādē izglītojamie norīkotas atbildīgās personas klātbūtnē nodot siekalu testu.

 5. Ja siekalu testa paraugu nav iespējams nodot skolā, tad siekalu testu izglītojamais var nodot jebkurā citā laboratorijā (bez maksas). Obligāta iepriekšēja pieteikšanās elektroniski vai zvanot. Informācija SPKC mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes.

Covid-19 testu (siekalu skrīnings) nodošanas kārtība 2021./2022. mācību gadā

1. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

2. Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolā izglītojamo testēšana tiek veikta sadarbībā ar “MFD” laboratoriju.

3. Testus skola nodod laboratorijai katru trešdienu no plkst.8.00. līdz 13.00

4. Visi iepazīstas ar instrukciju šeit>>>

5. Trešdienās no plkst.8.00 izglītības iestādē izglītojamie norīkotas atbildīgās personas klātbūtnē nodot siekalu testu.

6. Ja siekalu testa paraugu nav iespējams nodot skolā, tad siekalu testu izglītojamais var nodot jebkurā citā MFD laboratorijā (bez maksas). Obligāta iepriekšēja pieteikšanās elektroniski vai zvanot. Informācija SPKC mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes

Pamatojums: Ministru Kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumi 17.08.2021. (40. 2 prim 2. punkts, 40. 5 prim 4.punkts, 40. 9 prim punkts)

1. septembra pasākumos un turpmāk mācību procesā drīkst piedalīties tikai tie skolēni, kuriem būs negatīvs Covid-19 tests, vai arī kuri varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

1. Skolēni var piedalīties mācībās ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu;

2. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot:

- Bērnus līdz 7 gadu vecumam;

- Izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

- 1. – 3.klases izglītojamie izglītības iestādē klātienes izglītības procesā mācību telpā;

- Ja nav iespējams lietot mutes un deguna aizsegu atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai;

- Sporta stundas norisē fizisko aktivitāšu laikā.

Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa vai atteikums lietot mutes un deguna aizsegu, izglītojamais nevarēs piedalīties klātienes mācībās.

Lai izmantotu Izglītības likuma 3.panta pirmajā daļā paredzētās tiesības uz izglītību, vecākiem ir tiesības savam bērnam izvēlēties mācību satura apguvi ģimenē, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei (ieskaitot). Vecākiem, izvēloties mācību satura apguvi ģimenē, nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.

Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, izglītības iestāde sniedz metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi.

Informācija par Covid-19 testu (siekalu skrīnings) nodošanu pirms jaunā mācību gada

1. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

2. Jankas Kupalas Rīgas baltkrievu pamatskolā izglītojamo testēšana tiek veikta sadarbībā ar “MFD” laboratoriju.

3. Testus skola nodos laboratorijai katru trešdienu plkst.8.00 līdz plkst.13.00.

4. Ceturtdien, 24.augustā no plkst.8.00 – 18.00 1.-4. klases skolēnu vecāki ierodas skolā un paņem siekalu testa komplektu izglītojamajam. Trešdien, 25.08.2021. no plkst.8.00 līdz plkst.13.00 vecāki to nogādā skolā.

5. Mājās izglītojamais kopā ar vecākiem iepazītas ar instrukciju (škatīt šeit>>>) un video pamācību (skatīt šeit)

6. 25.augustā no plkst.8.00 līdz plkst. 13.00 5.- 9. klases skolēni sagatavo siekalu paraugu skolā pēc noteiktaja saraksta.

7. Ja siekalu testa paraugu nav iespējams saņemt skolā, tad siekalu testu izglītojamais var nodot jebkurā citā laboratorijā Latvijā laika periodā no 23. – 30.augustam (bez maksas). Obligāta iepriekšēja pieteikšanās elektroniski vai zvanot. Informācija SPKC mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes

Šie testa rezultāti jāņem līdzi skolā.

10. Ja jautājumi, aicinām rakstīt E-klasē klases audzinātājai vai direktores vietniecei izglītības jomā Ņinai Grigorjevai .

Pamatojums: Ministru Kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumi 17.08.2021. (40. 2 prim 2. punkts, 40. 5 prim 4.punkts, 40. 9 prim punkts)

Direktora p.i. A.Dmitrijeva

ATKĀRTOTI LIETOJAMA HIGIĒNISKĀ SEJAS MASKA

 • TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

 • LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Skatīt šeit>>

Aktuāli par mācību procesu 2021.gada 25.janvāra

No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1-4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. Šāds lēmums 19.01.2021. pieņemts Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē. Līdz 7.februārim tiek saglabāti arī visi līdz šim noteiktie ierobežojumi.

Mācību procesa organizēšana 2021.gada janvārī

1.-4.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 22. janvārim

2021.gada 7. janvārī valdība veica grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vēl līdz 25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus. Grozījumi nosaka:

 • 1. - 4. klašu skolēniem līdz 22. janvārim pagarināts ziemas brīvlaiks, līdz ar to tiks pagarināts mācību gads;

 • Atgriežoties skolā pēc pagarinātā ziemas brīvlaika, arī 1. - 4. klašu skolēni skolās lieto maskas;

 • 5. – 12. klašu skolēni no 11. janvāra mācīsies attālināti;

 • 7.-12. klašu skolēni turpina mācības attālināti.

Skolotāju pienākums ir savlaicīgi ievietot kalendārā nodarbību sarakstu, skolēnu pienākums ir piedalīties tiešsaistes stundās, apgūt mācību vielu un savlaicīgi iesniegt izpildītos darba uzdevumus.

Mācību darbs 2021.gada janvārī

1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8. janvārim

Valdībā veikti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 21. decembra līdz 11. janvārim pastiprinot drošības pasākumus. Grozījumi nosaka, ka pēc ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī 7.-12.klases mācības atsāk attālināti, bet 1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8. janvārim.

Skolotāju pienākums ir savlaicīgi ievietot kalendārā nodarbību sarakstu, skolēnu pienākums ir piedalīties tiešsaistes stundās, apgūt mācību vielu un savlaicīgi iesniegt izpildītos darba uzdevumus.

Par izmaiņām skolas darba organizācijā sākot ar 2020. gada 7. decembri


2020. gada 1. decembrī valdība lēma līdz 2021. gada 11. janvārim pagarināt ārkārtējo situāciju. Šodien ir stājušies spēkā noteikumi, kas paredz attālināto mācību īstenošanu 5. un 6. klašu skolēniem. Lai mazinātu slimības izplatību sabiedrībā, no 7. decembra skolēniem, kuri sasnieguši 7 gadu vecumu - sabiedriskajā transportā jāvelk sejas maskas.

 • Attālinātās mācības 5. - 12. klašu skolēniem notiek līdz 11. janvārim.

 • 1. -4. klašu skolēniem mācības tiek organizētas klātienē lielās mācību telpās, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību;

 • Līdz 11. janvārim nenotiek interešu izglītības nodarbības klātienē. Nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti;

 • No 4. janvāra arī 1. - 4. klašu skolēni skolās lieto maskas.

 • Izglītības iestādes koplietošanas telpās gan skolotājiem, gan bērniem no 13 gadu vecuma jālieto maskas (no 4. janvāra - arī bērniem no 7 gadu vecuma).

 • apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas.

Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.


Cienījamie skolēnu vecāki!

Katrs pieaugušais cilvēks un bērns ar savu apzinīgu rīcību var veicināt savas un apkārtējo cilvēku veselības saglabāšanu.

Neviens cilvēks nav pasargāts no saslimšanas, tāpēc lūdzam Jūs ievērot sekojošo:

 • ja Jums šķiet, ka, iespējams, Jums ir saslimšanas simptomi un nepieciešams veikt testu, lūdzu paturiet mājas arī bērnu, jo bērns, iespējams, ir kontaktpersona. Šādā gadījuma, dažas dienas paturot bērnu mājās, Jūs sniegsiet lielu atbalstu skolai.

 • Skolotāji ir pateicīgi, ja skolēnu vecāki informē par veiktiem testiem un veic tālākās nepieciešamās darbības, bet ir nepieciešams informāciju iegūt ātrāk, lai nevajadzētu veselas klases un vairākus skolotājus sūtīt karantīnā.

Par izmaiņām skolas darba organizācijā sākot ar 2020. gada 30. novembri

Saskaņā ar 2020. gada 24. novembrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, mācību darbs skolā tiek organizēts sekojoši:

 • no 30. novembra līdz 18. decembrim 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;

 • 1. -4. klašu skolēniem mācības tiek organizētas klātienē lielās mācību telpās, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību;

 • 5., 6. klašu skolēniem mācības tiek organizētas daļēji attālināti, dalot klasi divās grupās, lai, secīgi mainoties, katru nedēļu klātienes mācībās piedalītos puse klases skolēnu, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību klases telpā; klases audzinātāji veic skolēnu sadalīšanu grupās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus;

 • skolotājiem aizsargmaskas jālieto skolas koplietošanas telpās un stundu laikā klašu telpās;

 • apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;

 • interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības.

Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

Aicinu visus skolēnus, skolēnu vecākus un skolas darbiniekus būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināsim lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērosim distancēšanās noteikumus, centīsimies neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.

Domāsim par sevi un apkārtējiem, saudzēsim veselību, gatavosim sirdis un prātus Ziemassvētku priekam un mieram