Ēdienkarte

Labu apetīti! 1. - 4. klašu audzēkņiem

Nedēļas ēdienkarte 30.05.2022-31.05.2022

Labu apetīti! 5.- 9. klašu audzēkņiem

Nedēļas ēdienkarte 30.05.2022-31.05.2022

FRISTAR

Samaksas kārtība par ēdināšanu (launags) Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolā

 • Kompleksās pusdienas – brīvpusdienas visām klasēm:

  • Valsts apmaksā brīvpusdienas 1.- 4. klasei

  • Rīgas pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 5.- 9.klasei

 • Vecāki maksā:

  • Launags 1.- 4.klasēm 1,00

  • Katru dienu launagā piedāvājam arī brīvās izvēles ēdienkarti

 • Par launagu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Samaksu par launagu var veikt ar bankas pārskaitījumu līdz katras nedēļas Ceturtdienai.

 • Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, samaksātā nauda tiks novirzīta uz nākamajiem periodiem.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolas nosaukums

 • Skolēns Vārds un Uzvārds

 • Klase, kurā mācās

 • Maksājuma periodu, par kuru tiek samaksāts (piemēram: 1.10.–5.10.2018. vai oktobris, ja maksājat par mēnesi).

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

SIA „FRISTAR"

,Reģ.Nr.40003658252

A/S „Swedbank"Konts: LV60 HABA 0551 0062 2740 4

Kontakttālrunis skolas ēdnīca 29274500 (TIKAI DARBA LAIKĀ)

SIA „FRISTAR" grāmatvedība 27041430, Margarita

Informācija par kavējumiem

Skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam informēt skolas ēdnīcu līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 9:00, nosūtot SMS uz t. 29274500. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.