Vecākiem

Par izmaiņām skolas darba organizācijā sākot ar 2020. gada 30. novembri

Saskaņā ar 2020. gada 24. novembrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, mācību darbs skolā tiek organizēts sekojoši:

  • no 30. novembra līdz 18. decembrim 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;

  • 1. -4. klašu skolēniem mācības tiek organizētas klātienē lielās mācību telpās, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību;

  • 5., 6. klašu skolēniem mācības tiek organizētas daļēji attālināti, dalot klasi divās grupās, lai, secīgi mainoties, katru nedēļu klātienes mācībās piedalītos puse klases skolēnu, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību klases telpā; klases audzinātāji veic skolēnu sadalīšanu grupās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus;

  • skolotājiem aizsargmaskas jālieto skolas koplietošanas telpās un stundu laikā klašu telpās;

  • apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;

  • interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības.

Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

Aicinu visus skolēnus, skolēnu vecākus un skolas darbiniekus būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināsim lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērosim distancēšanās noteikumus, centīsimies neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.

Domāsim par sevi un apkārtējiem, saudzēsim veselību, gatavosim sirdis un prātus Ziemassvētku priekam un mieram