Konsultāciju grafiks

Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas

konsultāciju saraksts 2020./2021.m.g.

Konsultācijas