Konsultāciju grafiks

Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas

konsultāciju saraksts 2021./2022.m.g.

Konsultācijas